Copyright

© Buro Coen 2016. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie op deze website bij Buro Coen. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Buro Coen. Buro Coen voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. Buro Coen stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn of vragen opleveren, dan vernemen wij dat graag via: Buro Coen.