Disclaimer

Website Buro Coen

Op de toegang tot deze website (www.burocoen.nl) zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door contact te leggen met deze website stem je in met deze voorwaarden.

De informatie op deze website is copyright van Buro Coen. Het overnemen van de teksten op deze website voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan onder bronvermelding. Illustraties, grafisch materiaal, woord- en/of beeldmerken mogen alleen worden overgenomen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro Coen.

Buro Coen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie op zijn website. Toch kan deze website onjuistheden, onvolkomenheden of technische gebreken bevatten. Buro Coen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (materiële of immateriële) schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of gebreken, noch voor problemen die voortkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie.

Mocht bepaalde informatie niet juist zijn, dan vernemen wij dat graag via Buro Coen.