Win win

Win, win: de gewenste kwaliteit voor de beste prijs

De ambitie van Buro Coen is het realiseren van een eerlijke en gezonde winstgevende markt voor al onze opdrachtgevers in de ondergrondse inframarkt in Nederland. Wij kunnen deze ambitie waarmaken omdat wij onafhankelijk zijn. Dit doen wij door:

 • Het verlagen van uw tenderkosten door werkzaamheden centraal uit te voeren

  Tenderen is een tijdrovend proces. Bovendien maken meerdere aannemers parallel dezelfde calculaties. Door deze werkzaamheden te centraliseren bij Buro Coen realiseert u een forse reductie op uw tenderkosten. Daarnaast heeft werken met een externe partner als Buro Coen het voordeel dat uw tenderkosten variabel worden.

 • Het significant verlagen van uw risico op zeperds door de inzet van deskundige specialisten en een gedegen process

  Calculeren is onze core business. Wij werken volgens een gedegen proces in teamverband met een groot aantal checks & balances. Hiermee voorkomen wij dat onder (tijds)druk calculatiefouten worden gemaakt. Wij realiseren een robuuste kostprijs doordat wij werken met meerdere aannemers met elk een eigen review.

 • Het verbeteren van het algehele prijsniveau door benchmarking en advisering

  Met onze benchmarking service kunnen wij u een juist en gefundeerd inzicht geven in de totale markt en de positie van de individuele aannemer daarin. Dit met als doel om de gezonde winstgevendheid van alle klanten van Buro Coen te verbeteren​. 

  Daarnaast kunt u ervoor kiezen om door Buro Coen één collectieve contracttoets te laten uitvoeren. Hierdoor kunt u een prijs aanbieden op basis van gelijke informatie met de andere inschrijvers.

 • Het ontzorgen in het tenderproces, zodat u zich kan richten op het managen van uw uitvoeringsproces

  Tenderen is een tijdrovend proces. Door deze werkzaamheden uit te besteden aan Buro Coen heeft u meer tijd om het uitvoeringsproces te managen en het beoogde rendement ook daadwerkelijk te realiseren. 

 • Recensies

  Klanten over BuroCoen:

 • De samenwerking met BuroCoen was goed. Wij hebben de eerste drie aanbestedingen toevalligerwijs op basis van de input van BuroCoen gewonnen.

  "De samenwerking met BuroCoen was goed. Wij hebben de eerste drie aanbestedingen toevalligerwijs op basis van de input van BuroCoen gewonnen. 

  Het belangrijkste voor ons is dat BuroCoen bekend is met het werk in de ondergrondse infra en een herkenbare werkwijze heeft, maar vooral de regelmatige terugkoppeling tijdens het proces. 

  Met de producten van BuroCoen kunnen wij wel onderbouwd het kostprijsadvies van BuroCoen overnemen en verwerken tot een passende aanbieding. Voor onze klanten betekend dit niets anders dan zij al van ons gewend zijn. Onze klanten zien een aanbieding die goed onderbouwd is. 

  De aannemers schatten zelf in welk risico men wilt nemen en dus afprijs, op basis van het klant- en risicodossier van BuroCoen. Dit levert onze klanten uiteindelijk een werk op waar goed over nagedacht is en niet te veel discussies oplevert. Dit komt doordat er door diverse aannemers naar gekeken is tijdens de reviewsessies. Anderzijds is de aannemer vrij te doen wat wel en niet mee te nemen."

  Mischa van Noordenne
  Hoofd bedrijfsbureau
  MVOI 

 • BuroCoen is voor ons een betrouwbare partner waarmee wij snel kunnen schakelen.

  "BuroCoen is voor ons een betrouwbare partner waarmee wij snel kunnen schakelen. Vlotte en duidelijke communicatie is hierin zeer belangrijk en daar zijn wij als Nijkamp aanneming dan ook zeer over te spreken! 

  Naast deze goede communicatie is het uiteindelijke resultaat natuurlijk erg belangrijk. Dit resultaat bestaat dan uit een optimale kostprijscalculatie en een Plan van Aanpak. Beide aspecten dragen bij aan het uiteindelijke EMVI resultaat en wij hebben dit ervaren als een absolute meerwaarde.

  Met name de heldere en duidelijke opzet van beide aspecten dragen bij aan een vernieuwende en verfrissende inbreng bij onze opdrachtgevers. Onze documenten worden goed beoordeeld en hebben dus voor ons een absolute meerwaarde bij de totale EMVI score."

  Martijn Iriks
  Hoofd bedrijfsbureau
  Nijkamp aanneming

 • Met name het snelle schakelen en pragmatische aanpak hebben we als positief ervaren

  "Met name het snelle schakelen en pragmatische aanpak hebben we als positief ervaren. BuroCoen heeft voor ons een EMVI-plan gemaakt die ons een hoge(re) score op het EMVI deel van een tweetal winnende inschrijvingen heeft opgelevert. 

  De kwaliteit die Van de Beek al vanaf dag één levert is op een heldere wijze in tekst en beeld verpakt in een plan van aanpak. Dit geeft onze klant extra vertrouwen tijdens het inkoop en gunningtraject." 

  Arie van de Beek
  Van de Beek kabels- en leidingen